Moderna kakelugnen
Moderna kakelugnen

Moderna kakelugnen

Pris
150 kr
REA-pris
150 kr
Inklusive moms

Under 1700-talet uppstod vedbrist i Sverige. Den vanligaste värmekällan för uppvärmning av bostadshus var öppna spisar. Dessa öppna spisar släppte ut uppemot 90 procent av värmen genom skorstenen. Rikets Råd beslutade om ett forskningsuppdrag för att ta fram en mer energisnål eldstadstyp åt hushållen under ett sammanträde på Stockholms slott den 27 januari 1767. Uppdraget gick till generalen Fabian Wrede och arkitekten Carl Johan Cronstedt. På hösten samma år presenterade de sina förslag i skriften "Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar Til Weds Besparing. Jämte Bifogade Kopparstycken." Däri beskrevs olika kakelugnstyper som bättre kunde ta tillvara värmen från elden genom slingrande rökgångar, spjäll och luckor.